Informatie volgens § 5 TMG

Ons adres:
dorn solution GmbH
Stembergstr. 32
D-32760 Detmold

Kontakt opnemen met

Telefoon: +49 5231 944 508
Fax: +49 5231 944 509

Email: contact@nugrip.shop
Website: https://nugrip.shop

Algemeen directeur: Christina Dorn

 

BTW-identificatie

BTW-identificatienummer volgens § 27 a Wet op de omzetbelasting:
DE310480898

Consumentengeschillenbeslechting/ universele arbitragecommissie

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

 

Privacybeleid

Disclaimer
Deze website en alle bijdragen daarin zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor het overnemen van de inhoud en bijdragen van deze website voor niet-publieke doeleinden is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming nodig. De internetpagina’s www.nugrip.shop zijn onderhevig aan een onregelmatige actualisering van de aangeboden inhoud, inclusief aanpassingen aan wettelijke wijzigingen. De maker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantie voor de juistheid, volledigheid of actualiteit. De maker is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, inclusief winstderving door het gebruik van de aangeboden informatie op deze website. Dit geldt in het bijzonder voor de links naar andere websites waarop de auteur geen invloed heeft en waarvoor hij geen verantwoordelijkheid draagt en niet verantwoordelijk is. Het opnemen van een link impliceert ook geen identificatie met de inhoud van de gelinkte site en geen toe-eigening van de inhoud ervan.

Stuur a.u.b. geen reclame per e-mail. Het gebruik van gegevens van deze website voor marketingdoeleinden is uitdrukkelijk verboden door dorn solution GmbH. Overtredingen zullen worden vervolgd in het kader van de wettelijke voorschriften.

Afbeelding kredieten
http://www.stock.adobe.com

dorn solution GmbH